ศาลจังหวัดตะกั่วป่า


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตะกั่วป่า :: Takuapa Porvincial Court :: โทร 076 421659 Email : tkpc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

16

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30 น. นายธนเสฎฐ์  ฤทธิธาดาชินพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่า ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัด           ตะกั่วป่า จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลจังหวัดตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และในวันเดียวกัน เวลา 16.30 น. นายธนเสฎฐ์  ฤทธิธาดาชินพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต    ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
พ.27/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)