ศาลจังหวัดตะกั่วป่า


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตะกั่วป่า :: Takuapa Porvincial Court :: โทร 076 421659 Email : tkpc@coj.go.th
ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

9

            เมื่อวันที่  21  เมษายน  2560 เวลา  08.30  นาฬิกา นายธนเสฏฐ์  ฤทธิธาดาชินพงศ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่า  พร้อมด้วย  ผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ  ผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ  และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดตะกั่วป่า  รวมทั้งบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ  และในเวลา  13.30  นาฬิกา  บริจาคข้าวสาร  และนม  แก่ผู้ด้อยโอกาส  ณ  มูลนิธิบ้านธารน้ำใจ  บ้านพรุเตียว  และศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดพังงา   ต.บางไทร  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  เนื่องในโอกาส   “135 วันศาลยุติธรรม”

อ่านข่าว

บทความ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 52
อ.710/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1028/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1116/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.114/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.115/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.116/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.117/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.118/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.85/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.167/59
นัดตรวจความพร้อมของสำนวน
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.20/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.40/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.42/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.43/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.44/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.45/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.48/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.49/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.5/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.50/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.54/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.40/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ม.3/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1169/59
นัดตรวจความพร้อมของสำนวน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1200/59
นัดตรวจความพร้อมของสำนวน
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.218/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.226/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.227/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.234/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.248/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.250/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.255/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.264/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.265/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.334/60
สอบคำให้การ/ตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.340/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.405/58
นัดตรวจความพร้อมของสำนวน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.126/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.127/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.128/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.139/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.769/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.86/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.87/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.88/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.92/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.93/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.27/60
ไกล่เกลี่/ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.31/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.36/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.37/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.39/60
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ