หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตะกั่วป่า :: Takuapa Provincial Court :: โทร 076 421659 Email : tkpc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

39

     เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอำพล ใจแผ้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่า ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และกล่าวขอพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่จาก       นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘  ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านข่าว
รายงานผลการบังคับคดีผู้ประกันแทนศาลอื่น