ศาลจังหวัดตะกั่วป่า


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตะกั่วป่า :: Takuapa Provincial Court :: โทร 076 421659 Email : tkpc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

35

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 1 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดี  ผู้พิพากษาภาค 8 และคณะเดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดตะกั่วป่า เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพิจารณาคดีตามนโยบายของประธานศาลฎีกาและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ ในการนี้ นายอำพล ใจแผ้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่า          ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดตะกั่วป่าได้ให้การต้อนรับ ณ ศาลจังหวัดตะกั่วป่า
อ่านข่าว
รายงานผลการบังคับคดีผู้ประกันแทนศาลอื่น