ศาลจังหวัดตะกั่วป่า


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตะกั่วป่า :: Takuapa Porvincial Court :: โทร 076 421659 Email : tkpc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

16

เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  2560 นายธนเสฏฐ์ ฤทธิธาดาชินพงศ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่า  พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดตะกั่วป่า ให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ วัชรินทร์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค  8  และคณะ ในโอกาสเดินทาง      มาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 (รอบประเมินที่ 2) ณ  ศาลจังหวัดตะกั่วป่า
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ.614/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)