ศาลจังหวัดตะกั่วป่า


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตะกั่วป่า :: Takuapa Provincial Court :: โทร 076 421659 Email : tkpc@coj.go.th

ศาลจังหวัดตะกั่วป่าประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดตะกั่วป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารแนบ