ศาลจังหวัดตะกั่วป่า


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตะกั่วป่า :: Takuapa Provincial Court :: โทร 076 421659 Email : tkpc@coj.go.th

ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่

ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายปวเมษ คล้ายสมบัติ ผู้พิพากษา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานรักษาความปลอดภัย ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเดชพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ บริษัทยูไนเต็ค ภูเก็ต คอมเมอร์เชียลจากัด ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา


เอกสารแนบ