ศาลจังหวัดตะกั่วป่า


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตะกั่วป่า :: Takuapa Provincial Court :: โทร 076 421659 Email : tkpc@coj.go.th

ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์

ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์
               เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2560 เวลา 18.00  น. นายธนเสฏฐ์ ฤทธิธาดาชินพงศ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่า  ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่  9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  85  พรรษา  12  สิงหาคม  2560  ณ  วัดประชุมโยธี  พระอารามหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา