ศาลจังหวัดตะกั่วป่า


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตะกั่วป่า :: Takuapa Provincial Court :: โทร 076 421659 Email : tkpc@coj.go.th

ศาลจังหวัดตะกั่วป่าให้การต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8 และคณะ

ศาลจังหวัดตะกั่วป่าให้การต้อนรับ  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค  8  และคณะ
             เมื่อวันที่ ๑  กันยายน  ๒๕๖๐ นายสมพร  เกิดทรัพย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตะกั่วป่า ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดตะกั่วป่า   และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ให้การต้อนรับ นายชวลิต  ลีฬหาวงศ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค  8  และคณะฯ ในโอกาสที่เดินทางมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาคกับศาลจังหวัดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลเพื่อให้เจ้าหน้าที่  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในคดีแรงงานได้ทราบถึงขั้นตอน  และแนวทางการปฏิบัติงานในคดีแรงงาน  ณ  ห้องสมุดศาลจังหวัดตะกั่วป่า/           


เอกสารแนบ