ศาลจังหวัดตะกั่วป่า


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตะกั่วป่า :: Takuapa Provincial Court :: โทร 076 421659 Email : tkpc@coj.go.th

โครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง

โครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง
              เมื่อที่  4  กันยายน  2560  เวลา  09.00  นาฬิกา  นายธนเสฏฐ์  ฤทธิธาดาชินพงศ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่า  ได้รับเกียรติเป็นประธาน  โครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง  “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ  (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร)  รุ่น  ๓  ประจำปี  2560   โดยร่วมสถาบันพลังจิตตานุภภาพ  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่  4  กันยายน  2560  ถึง  2  ตุลาคม  2560  ณ  โรงเลี้ยงและอบรม  เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา  


เอกสารแนบ