ศาลจังหวัดตะกั่วป่า


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตะกั่วป่า :: Takuapa Provincial Court :: โทร 076 421659 Email : tkpc@coj.go.th

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อสังคม

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อสังคม
      เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 นายธนเสฏฐ์ ฤทธิธาดาชินพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่า ได้มอบหมายให้ นายปวเมษ คล้ายสมบัติ   ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตะกั่วป่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อสังคม  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในเขตอำนาจศาลจังหวัดตะกั่วป่า ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายพรทวี ลิ่มสกุล นิติกรชำนาญการ นายสมโชค  สร้อยเนียม นิติกร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่องการดำเนินคดีอาญาและการติดต่อราชการศาลโดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายซึ่งประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  และประชาชนที่สนใจ  จำนวน  200  คน  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วัฒนธรรมเทศบาลเมืองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา