ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตะกั่วป่า :: Takuapa Provincial Court :: โทร 076 421659 Email : tkpc@coj.go.th

ศาลจังหวัดตะกัวป่าเริ่มดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) แก่ผู้ต้องหา

ศาลจังหวัดตะกัวป่าเริ่มดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) แก่ผู้ต้องหา
    ศาลจังหวัดตะกั่วป่าเริ่มดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทาง ของบุคคลในการปล่อยตัวชั่วคราว (Electronic Monitoring)                  แก่ผู้ต้องหาในชั้นฝากขัง โดยปัจจุบันมีผู้ต้องหา แสดงความประสงค์ขอใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) แล้วเป็นจำนวน ๒ ราย


เอกสารแนบ