ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตะกั่วป่า :: Takuapa Provincial Court :: โทร 076 421659 Email : tkpc@coj.go.th

ศาลจังหวัดตะกั่วป่าจัดกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

ศาลจังหวัดตะกั่วป่าจัดกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์              พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
       เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำพล ใจแผ้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่า คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมฯ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในเขตอำนาจศาลจังหวัดตะกั่วป่า ร่วมพิธีสงฆ์และวางมาลัยกรเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดตะกั่วป่า โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรม   การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ศาลจังหวัดตะกั่วป่า หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล          วอลเล่ย์บอล และเปตอง 


เอกสารแนบ