ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตะกั่วป่า :: Takuapa Provincial Court :: โทร 076 421659 Email : tkpc@coj.go.th

ศาลจังหวัดตะกั่วป่าร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดตะกั่วป่าร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
        เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำพล ใจแผ้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่า นำคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙         และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑โดยมีประชาชนที่มาติดต่อราชการศาลได้ร่วมลงนามถวายพระพรในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องโถงชั้น ๑ ศาลจังหวัดตะกั่วป่า (อาคารหลังเก่า)


เอกสารแนบ