ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตะกั่วป่า :: Takuapa Provincial Court :: โทร 076 421659 Email : tkpc@coj.go.th

ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ ครั้งที่ 2

ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ ครั้งที่ 2


เอกสารแนบ