ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตะกั่วป่า :: Takuapa Provincial Court :: โทร 076 421659 Email : tkpc@coj.go.th

ศาลจังหวัดตะกั่วป่า จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ศาลจังหวัดตะกั่วป่า จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอำพล ใจแผ้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตสาธารณและรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จากนั้นได้นำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง พนักงานตำรวจประจำศาล พนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะมูลฝอย ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดรั้วรอบบริเวณศาลจังหวัดตะกั่วป่า


เอกสารแนบ