ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตะกั่วป่า :: Takuapa Provincial Court :: โทร 076 421659 Email : tkpc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดตะกั่วป่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารแนบ