ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตะกั่วป่า :: Takuapa Provincial Court :: โทร 076 421659 Email : tkpc@coj.go.th

ศาลจังหวัดตะกั่วป่า เข้าเยี่ยมคารวะ นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว เนื่องในโอกาสย้ายมารับราชการในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

ศาลจังหวัดตะกั่วป่า เข้าเยี่ยมคารวะ นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว  เนื่องในโอกาสย้ายมารับราชการในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายอำพล  ใจแผ้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่า และนางสาวสุดา นิธิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดตะกั่วป่า เข้าเยี่ยมคารวะ นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว ประธานแผนกสิ่งแวดล้อมฯ อุทธรณ์ภาค 1 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีภาค 8 เนื่องในโอกาสที่ย้ายมารับราชการในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เอกสารแนบ