ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตะกั่วป่า :: Takuapa Provincial Court :: โทร 076 421659 Email : tkpc@coj.go.th

โครงการ “สู่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์” เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเยียวยาและสงเคราะห์ เด็ก และเยาวชน (กิจกรรมกลุ่มย่อย)

โครงการ “สู่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์”  เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเยียวยาและสงเคราะห์ เด็ก และเยาวชน (กิจกรรมกลุ่มย่อย)
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายอำพล ใจแผ้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่า ให้เกียรติแนะนำโครงการ “สู่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์” ซึ่งคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดพังงา (ตะกั่วป่า) จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศาลจังหวัดตะกั่วป่า


เอกสารแนบ